Na czym polega procent składany?

Posted by on June 29, 2017 in Finanse

Procent składany to pojęcie, z którym powinni zapoznać się przede wszystkim właściciele lokat bankowych. To właśnie w przypadku tych produktów bankowych wykorzystywany jest procent składany, szczególnie w przypadku dziennej lub w jakikolwiek inny sposób regularnej kapitalizacji odsetek. Wykorzystując procent składany nalicza się bowiem dzienny zysk z lokaty, dopisuje do kapitału, a w kolejnym terminie nalicza się odsetki od odsetek.

Bardziej opłacalne lokaty z częstą kapitalizacją

W przypadku lokat bankowych im częściej jest realizowana kapitalizacja odsetek, tym wyższy końcowy zysk z lokaty. Sukcesywnie powiększa się bowiem kwota kapitału, od której naliczane są dobowe czy okresowe odsetki. Warto więc przy wyborze lokat zwracać uwagę, jak często kapitalizowane są odsetki. Ta sama kwota odłożona na różne lokaty może bowiem przynieść mniejszy lub większy zysk. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat różnych produktów bankowych, na http://bankionline.com.pl/ubezpieczenia/ znajdziesz sporo wiedzy, która na pewno przyda się w zarządzaniu finansami i obracaniu gotówką.